Vodstvo Priimek in ime Delovno mesto Elektronska pošta
Ravnatelj LEŠNIK Peter ravnatelj peter.lesnik@oskorena.si
Učitelji/ razredniki      
3. a razred DJURAN Suzana Učitelj RP, NIP TJA suzana.djuran@oskorena.si
1. a razred PODREPŠEK Simona Učitelj RP simona.podrepsek@oskorena.si
2. a razred TEPEH Janja Učitelj RP janja.tepeh@oskorena.si
4. a razred LOVREC Simona Učitelj RP simona.lovrec@oskorena.si
5. a razred NARAGLAV TURK Nataša Učitelj RP natasa.naraglav@oskorena.si
8. a razred ORNIK Štefka Učitelj TJA, DKE stefka.ornik@oskorena.si
6. a razred ŠTRUCL Simona Učitelj KEM, BIO, NAR, laborant simona.strucl@oskorena.si
  RIŽNER Renata Učitelj ŠPO renata.rizner@oskorena.si
9. a razred KRAMBERGER Dejan Učitelj ZGO, GEO dejan.kramberger@oskorena.si
7. a razred ZAVEC Tamara Učitelj MAT tamara.zavec@oskorena.si
  GOMZI Martina Učitelj SLJ martina.gomzi@oskorena.si
  HORVAT Janja Učitelj TIT janja.horvat4@guest.arnes.si
  LUKETIČ Matej Učitelj GUM, OPZ, MPZ, CICI zbor matej.luketic@guest.arnes.si
  FRAJZMAN Valentina Učitelj MAT, RAČ, ROID, FIZ valentina.frajzman@oskorena.si
  GOLOB Milena Učitelj OPB milena.golob@oskorena.si
       
  POSL Brigita Učitelj OPB, drugi učitelj v 1. r brigita.posl@oskorena.si
  FIŠER Petra Učitelj ŠPO, RAP petra.fiser@oskorena.si
  ZELENIK Andreja Učitelj LUM andreja.zelenik@oskorena.si
  DOVAR Petra Učitelj TJA, TJN petra.dovar@oskorena.si
  SIMONIČ Petra Učitelj OPB petra.simonic@oskorena.si
Svetovalni delavec-pedagog, uč. dsp KMETIČ Petra Pedagoginja OŠ -VVZ, svetovalna delavka, DSP petra.kmetic@oskorena.si
Spec. pedagog FILIPAJ Tamara DSP tamara.filipaj@oskorena.si
knjižničarka FERK Tadeja knjižničarka knjiznica@oskorena.si
Ostali delavci      
  ZVER Mojca Računovodja OŠ, knjigovodja VVZ mojca.zver@oskorena.si
  LEŠNIK Sandra Tajnik VIZ, administrator, knjigovodja VVZ sandra.lesnik@oskorena.si
Tehnično osebje      
  GRUŠOVNIK Marko Hišnik-kurjač OŠ, VVZ, občina /
  MULEC Jani Org.preh.OŠ in org.preh ter hig.rež.VVZ jani.mulec@oskorena.si
  ANŽEL Zlatka Kuharica- vodja kuhinje OŠ,VVZ zlatka.anzel@oskorena.si
  JAUŠOVEC Zofija Pomočnica kuharice-pomivalka VVZ zofija.jausovec@oskorena.si
  PRELOŽNIK Mateja Pomočnica kuharice-kuharica OŠ, VVZ, dieta mateja.preloznik@oskorena.si
       
  LEŠNIK Marjana Čistilka OŠ marjana.lesnik@oskorena.si
  LESJAK Milena Čistilka OŠ milena.lesjak@oskorena.si
  KETIŠ Darja Čistilka OŠ darja.ketis@oskorena.si
Vrtec      
  NIPIČ Francka Vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za VVZ francka.nipic@oskorena.si
  AJLEC Kristina Vzgojiteljica tina.ajlec@oskorena.si
  KOLAR Metka Vzgojiteljica, učitelj RP-TJA metka.kolar@oskorena.si
  CVETKO Mihaela Vzgojiteljica mihaela.cvetko@oskorena.si
  ŠTEFANEC Jožica pom. vzgojiteljice jozica.stefanec@oskorena.si
  TURK Andrej pom. vzgojiteljice andrej.turk@oskorena.si
  BRATKOVIČ Katja pom. vzgojiteljice katja.bratkovic@oskorena.si
  ČURIČ Manja pom. vzgojiteljice manja.curic@oskorena.si
  BEZJAK Nina pom. vzgojiteljice nina.bezjak@oskorena.si
  PETRIČ Ksenja pom. vzgojiteljice ksenja.petric@oskorena.si
  VEBER Stanka Čistilka in perica VVZ stanka.veber@oskorena.si