1., 2., in 3. Muzej na prostem,  Rogatec – delavnice (junij)

4., 5. razred – Premogovnik Velenje – junij

  1. razred – Primorska
  2. razred – Primorska
  3. razred – Primorska
  4. razred – Italija – Gardaland

Odgovorni: razredniki.

Datumi so odvisni od razpoložljivih terminov prevoznikov.