Tehniški dnevi 2020/2021

RAZRED ČAS VSEBINA KJE ODGOVORNA OSEBA OPOMBE
6. razred

Oktober/

November

Srednja šola Po dogovoru

Razredniki,

Jasmina Križan Murko

 
December

Izdelava izdelka

(glina)

Šola

Razredniki,

Andreja Zelenik,

L. Grabušnik Perkovič

Februar  Vurko festival Šola

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

April/Maj Projekt Šola

Razredniki,

Andreja Zelenik,

Loresana G. P.

7. razred 

Oktober/

November

Srednja šola Po dogovoru

Razredniki,

Jasmina Križan Murko

II. December

Izdelava izdelka

(glina)

Šola

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

III. Februar  Vurko festival Šola

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

IV. April/Maj Projekt Po dogovoru

Razredniki,

Andreja Zelenik,

L. Grabušnik Perkovič

8. razred

Oktober/

November

Karierni sejem Po dogovoru

Razredniki,

Jasmina Križan Murko

December

Izdelava izdelka

(glina)

Šola

Razredniki,

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

Februar Vurko festival Šola

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

 
April/Maj Projekt Po dogovoru

Razredniki,

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič

9. razred

I.

Oktober/

November

Karierni sejem Po dogovoru

Razredniki,

Jasmina Križan Murko

II. December

Izdelava izdelka

(glina)

Šola

Razredniki,

Andreja Zelenik,

L. Grabušnik Perkovič

III. Februar Vurko festival Šola Razredniki
IV. April/Maj Projekt Po dogovoru

Razredniki,

Andreja Zelenik

L. Grabušnik Perkovič