Učitelji skupaj z  učenci načrtujejo in izvajajo razne projekte. Ti so lahko plod povezovanja več predmetnih skupin ali pa samo določenega predmetnega področja. Tako je tudi cilj obravnavanja lahko zastavljen zelo široko ali pa gre za podrobno obdelavo določenega predmeta raziskave.

Projekti:

a.) ŠOLSKI, DRŽAVNI

  • Prostovoljci pomagajo pri učenju branja (Jasmina Križan – Murko)
  • Spletno glasilo Korenček (Valentina Frajzman)
  • Projekt VURKO (Andreja Zelenik, Loresana Grabušnik Perkovič)
  • Projekt UČILNICA NA PROSTEM (Natalija Kores, Renata Rižner, Darinka Mulaosmanović)
  • Rastem s knjigo (Jasmina Križan Murko)

–    Zdrav zajtrk – Valentina Frajzman, Nataša Naraglav Turk

–    Davčno opismenjevanje mladih

–    Razveselimo starejše občane v domovih za ostarele v sodelovanju s Pošto Slovenije

–    Naj učenec šole

–    Zajtrk z ravnateljem

b.) MEDNARODNI

–    Evropska shema šolskega sadja in zelenjave (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) – odgovorna Valentina Frajzman

–    SIO 2020 Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ (Arnes) – odgovoren Peter Lešnik

–    SMARTWEST – meritve in analize vetrnega potenciala na območju Slovenskih goric (Fakulteta za energetiko Krško) – odgovoren Dejan Kramberger

–    Naša mala knjižnica – Jasmina Križan Murko, Janja Tepeh

–    Erasmus + mobilnost učiteljev (Petra Dovar, Simona Podrepšek)

Vključevali se bomo tudi v druge projekte, za katere bomo ocenili, da je sodelovanje smiselno.