URNIK PREVOZOV IN POSTAJALIŠČA

  • Korena-Žikarce-Korena
  • Vinička vas-Jablance-Mala Zimica-Korena
  • Zimica-Korena-Zimica

ŠOLSKI PREVOZI 2023/2024

NAČRT ŠOLSKIH POTI

PRIHOD UČENCEV
Učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom, šolskim mini avtobusom iz Zimice, Jablanc, Sp. Korene, Viničke vasi, Male Zimice, Žikarc in Zg. Korene.

ODHODI IN PRIHODI

MINI AVTOBUS – relacija avtobusa se prične iz smeri Žitečke vasi do Zimice, kjer vozi v smeri Zg. Korena in zavije k Mali Zimici. Pot poteka proti Sp. Koreni mimo gostišča Sonček. Nadaljuje se po Sp. Koreni do Zg. Korene – postajališče pred domom krajanov – dvorane. Odhod učencev s šolskim avtobusom poteka po enaki poti v nasprotni smeri.

MINI AVTOBUS– pot se pričenja v kraju Jablance in vodi do zaselka Vinička vas. Tam se obrne in po isti poti vozi ponovno skozi Jablance in nato v smeri Zimice. Na cestnem odcepu vodi pot proti Zg. Koreni do vhoda v šolo. Pot učencev domov poteka po isti poti v nasprotni smeri.

MINI AVTOBUS – pot se pričenja v Koreni pred Kulturnim domom, po Žikarcah mimo turistične kmetije Slanič, Dvoršaka do Medvedove kapele in nazaj do Kulturnega doma. Domov pelje v enaki smeri.

NEVARNOSTI

Nevarnosti pri prihodu so predvsem na samih postajališčih, kar lahko pripišemo ozkim vaškim cestam in otroški razposajenosti. Ob izstopu in prihodu v šolo ni večje nevarnosti, saj cesta od dvorane do šole ni dolga in je dokaj neprometna, razen v konicah, kjer pa se opaža, da so udeleženci v prometu na tem kratkem odseku (avtomobilisti) dokaj pazljivi,vendar bo potrebno urediti pločnik za pešce.
Večja nevarnost je za učence, ki prihajajo v šolo peš. Na vaških cestah ni oznak za prehode za pešce. Ker so cestišča ozka, je nevarnost še toliko večja.
Kolesarji in vozniki koles z motorjem predstavljajo največjo nevarnost za nesrečo. Izpostaviti je potrebno obvezno opremo ( čelade) in upoštevanje prometnih predpisov. Opažamo, da je nekaj učencev, ki uporabljajo omenjena vozila in zanj nimajo vozniškega izpita. Zaprosili bomo za ustrezen nadzor ustreznih organov.