Športni dnevi 2020/2021

Od 1. do 9. razred
Zap. št. TEMA Kraj Čas Izvajalec, spremlj.
1

Evropski dan športa -planinski pohod

Od 1. do  9. razreda

Urban September 23. 9. 2020 R. Rižner, učitelji, svetovalna služba
2

Jesenski kros

od 1. do 9. razreda

Korena

Oktober

2020

R. Rižner, učitelji, svetovalna služba
3

Zimski športni dan – drsanje, smučanje, plavanje,

od 1. do 9. razreda

Korena, Pohorje, Maribor

Januar

2021

R. Rižner, učitelji, svetovalna služba
4

Športne igre, dodatne vsebine

od 4. do 9. razreda

Korena

Maj

2021

R. Rižner, učitelji, svetovalna služba
5

Orientacija

1. do  9. razreda

Okolica Korene

Junij

2021

R. Rižner, učitelji, svetovalna služba

*Orientacija bo v juniju na dan krvodajalska akcija in bodo šolski prostori namenjeni za izvedbo akcije.