ŠOLSKA SKUPNOST in ŠOLSKI PARLAMENT

V šolsko skupnost  se vključujejo učenci šole  v posameznih oddelkih. Te učenci izvolijo na volitvah (predsednik, namestnik predsednika in tajnik) od  5. do 9. razreda.  V šolskem letu imajo dva  do trikrat letno sestanek na katerem razpravljajo o nalogah šole, predlogih, pobudah, akcijah  šole  ter  s temi informirajo ostale učence.
Šolski parlament  sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost  učencev šole.  Ta šolski parlament organizira  Zveza prijateljev mladine. Letošnja tema ima naslov:
»Pasti mladostništva.«

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta: Milena Golob

14.10. 2013

ČASOVNA KAPSULA

Od 7. do 12. oktobra 2013 je potekal teden otroka. Na naši šoli smo učenci šolske skupnosti ob tej priložnosti  naredili časovno kapsulo.
V njo je lahko vsak učenec OŠ Korena vrgel sporočilo za učence, ki bodo čez 30 let obiskovali to šolo. Kapsulo smo zaprli in jo shranili v šolski arhiv, da jo bodo lahko čez 30 let spet odprli. Kapsulo bomo odprli 10. oktobra 2043.

Učenki šolske skupnosti
Nika Štefanec in Julija Jelatancev