Spoštovani starši,

učbenike si učenci lahko izposojajo iz šolskega učbeniškega sklada in jih po koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico ali v matični razred. Če bi pa želeli učbenike kupiti sami in jih obdržati, vam prilagajamo seznam učbenikov, ki jih uporabljamo na šoli.

Seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, je pripet v povezavi:

SEZNAM UČBENIKOV

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna MVI. Učenci od 1. do 5. razreda prejmejo učbenike prve šolske dni pri učitelju razredniku oziroma učiteljih posameznih predmetov. Učenci od 6. do 9. razreda učbenike prejmejo v šolski knjižnici prvi teden pouka. Nepoškodovane učbenike vrnejo v šolsko knjižnico ob izteku šolskega leta. Če učenec ob koncu šolskega vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne, je potrebno zanj ob koncu šolskega leta plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če učenec ob koncu letošnjega šolskega leta ne bo vrnil vseh učbenikov in za izgubljene, poškodovane ali uničene učbenike ne bo plačana odškodnina, bo učbeniški komplet za novo šolsko leto prejel po poravnanih obveznostih.

Vsi učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada, če pa bo kdo želel uporabljati lastne učbenike, morate starši podpisati izjavo, da si učenec ne bo izposodil učbenikov iz učbeniškega sklada naše šole, in jo predati skrbnici učbeniškega sklada do četrtka, 21. junija 2024. Izjava je v povezavi: IZJAVA