RAZPIS

ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

V OSNOVNI ŠOLI KORENA

 

Vpis bo potekal v naslednjih terminih:

 

– v sredo, 14. 2. 2024, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

– v četrtek, 15. 2. 2024, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

 

V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2024 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2018). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev  šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.

Starši morate po obstoječi zakonodaji vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu. V primeru, da želite otroka vpisati na  šolo v drugem šolskem okolišu, otrok pa spada v šolski okoliš OŠ Korena:

–   obvezno vpišete otroka pri nas,

–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani šole (Zavihek –  Za starše in učence – Obrazci – Vloga za prepis otroka).

Informacije pri šolski svetovalni službi (Petra Kmetič): 02 63 00 656 ali na petra.kmetic@oskorena.si.

 

Ravnatelj:

Peter Lešnik