PO OPISANI POTI – 4., 5., 6. R

PO KARTI – 7., 8., 9.R

 

DATUM:  torek, 28. 3. 2023

 

NAVODILA:

                                                          

Razredniki  sestavijo ekipe za pohod in jih vpišejo v tekmovalni karton.

 

  1. razred – 4 ekipe (hodijo v 2 skupinah, v spremstvu)
  2. razred – 4 ekipe
  3. razred – 3 ekipe
  4. razred – 3 ekipe
  5. razred – 3 ekipe
  6. razred – 4. ekipe

                                                          

Med pohodom bo za vse razrede ŠEST POSTAJ – KONTROLNIH TOČK.

 

Ekipe se morajo javiti na vsaki od teh. Šele, ko so na postaji zbrani vsi člani ekipe, začno z reševanjem nalog in z nadaljevanjem poti do naslednje kontrolne točke. Upošteva se tudi čas od štarta do prihoda v cilj. Štart in cilj sta na šolskem igrišču

Tik pred štartom dobijo ekipe opis poti (5. in 6.r) in karto (7., 8., in 9.r) po kateri pridejo do posameznik kontrolnih točk. Prav tako dobijo tekmovalne kartončke, kamor se učitelji na kontrolnih točkah podpišejo.

 

Zberemo se na šolskem igrišču ob 8.10.

 

Razredniki razdelijo malico učencem pred odhodom. Učenci naj imajo s sabo nahrbtnik in pijačo ter primerno športno opremo. Ker bodo del poti hodili skozi gozd, naj se doma pošprejajo s sprejem proti klopom.

 

Čas štarta ekip bo visel ob štartnem mestu. Ekipa, ki je na vrsti za štart, vstopi v štartni prostor minuto pred štartom, kjer se preveri prisotnost vseh članov in podeli  tekmovalni list z opisom pot oz. karto in kontrolni karton. Člani ekipe pozorno preberejo navodila, vprašajo, če je karkoli nejasno in ob znaku štarterja krenejo na pot. Na poti pazijo na promet.

 

Učenci, ki čakajo na štart, lahko igrajo nogomet, košarko, badminton ali samo počakajo na štart.

 

                                                                                                           Pripravila: Renata Rižner