OŠ KORENA

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Vpisovanje bo potekalo v OŠ Korena v pisarni pedagoginje (1. nadstropje) v

 

SREDO, 15. 2. 2023, in v ČETRTEK, 16. 2. 2023

od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure

 

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da se s šolsko svetovalno delavko predhodno dogovorite za termin vašega prihoda. Pokličete lahko na telefonsko številko 02 63 00 656 (v torek, sredo in četrtek od 8. do 12. ure, v ponedeljek in petek od 11. do 13. ure ) ali pišete na e-pošto petra.kmetic@oskorena.si.

 

 

Starši morate po obstoječi zakonodaji vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu. V primeru, da želite otroka vpisati na  šolo v drugem šolskem okolišu, otrok pa spada v šolski okoliš OŠ Korena:

–   obvezno vpišete otroka pri nas,

–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

 

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani šole (Zavihek –  Za starše in učence – Obrazci – Vloga za prepis otroka).

 

K vabilu prilagamo tudi vpisno dokumentacijo, izpolnite jo in podpisano prinesete s seboj ob vpisu.

 

 

 

 

Šolska svetovalna služba:                                                                            Ravnatelj:

    Petra Kmetič                                                                                              Peter Lešnik

priloga: VPISNI_LIST_1.R