Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 17. 1. 2022 za vse razrede uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. Pouk bo v tem času v celoti potekal na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo vključno do 21. 1. 2022. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Peter Lešnik

ravnatelj