Šolska knjižnica 

NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo navodila kot za celotno šolo:

 • pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni),
 • umivanje rok, razkuževanje,
 • uporaba mask,
 • upoštevanje varnostne razdalje.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi.
 • Uporabniki vstopajo posamezno.
 • Pred vstopom si umijejo roke. Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5 – 2 m).
 • Ni prostega dostopa do polic z gradivom → je skladiščni sistem (gradivo naročijo).

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki gradivo vračajo v zaboj v knjižnici, ki je posebej označen.
 • Zaboj knjižničarka z uporabo rokavic in zaščitne maske sprotno prazni, gradivo razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni (zaboj).

Izposoja gradiva:

 • Ni dostopa do gradiva oz. polic – izposoja se le predhodno naročeno gradivo:
 • po e-pošti: krizan-murko@guest.si
 • osebno (uporabnik počaka, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).
 • Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Izvedba ur KIZ:

 • Izvajale se bodo ure KIZ, kjer bodo vsebine povezane z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje bralnih projektov …
 • Ure se bodo izvajale:
  • v učilnici posameznega oddelka,
  • v računalniški učilnici
  • Izven šole (na prostem, splošna knjižnica …, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor),
  • preko IKT orodij (spletna učilnica, videokonferenca, spletna stran šole …).

Pripravila: Jasmina Križan Murko