Vodstvo Priimek in ime Delovno mesto Elektronska pošta
Ravnatelj LEŠNIK Peter ravnatelj peter.lesnik@oskorena.si
Učitelji/ razredniki      
1. a razred DJURAN Suzana Učiteljica RP, RaP suzana.djuran@oskorena.si
2. a razred PODREPŠEK Simona Učiteljica RP, RaP simona.podrepsek@oskorena.si
3. a razred TEPEH Janja Učiteljica RP, Rap janja.tepeh@oskorena.si
4. a razred LOVREC Simona Učiteljica RP, RaP simona.lovrec@oskorena.si
5. a razred NARAGLAV TURK Nataša Učiteljica RP, RaP natasa.naraglav@oskorena.si
9. a razred ORNIK Štefka Učiteljica TJA, DKE, nadarjeni, RaP stefka.ornik@oskorena.si
7. a razred ŠTRUCL Simona Učiteljica KEM, BIO, NAR, laborant, RaP simona.strucl@oskorena.si
  RIŽNER Renata Učiteljica ŠPO, RaP renata.rizner@oskorena.si
 

KRAMBERGER Dejan *

dopolnjuje na OŠ Voličina

Učitelj ZGO, GEO, RaP dejan.kramberger@oskorena.si
8. a razred ZAVEC Tamara Učiteljica MAT, RaP tamara.zavec@oskorena.si
  GOMZI Martina Učiteljica SLJ, RaP martina.gomzi@oskorena.si
 

HORVAT Janja*

OŠ Voličina

Učiteljica TIT janja.horvat4@guest.arnes.si
 

LUKETIČ Matej*

OŠ Malečnik

Učitelj GUM, OPZ, MPZ, CICI zbor matej.luketic@guest.arnes.si
  FRAJZMAN Valentina Učiteljica RAČ, ROID, RaP valentina.frajzman@oskorena.si
  GOLOB Milena Učiteljica RaP milena.golob@oskorena.si
  VIHER Marjan Učitelj FIZ marjan.viher@oskorena.si
  KOLAR GRACEJ Metka Učiteljica RaP, drugi učitelj v 1. r,              TJA (I. triada) metka.kolar@oskorena.si
6. a razred FIŠER Petra Učiteljica ŠPO, RaP petra.fiser@oskorena.si
 

ZELENIK Andreja *

dopolnjuje na OŠ Duplek

Učiteljica LUM, RaP andreja.zelenik@oskorena.si
  DOVAR Petra Učiteljica TJA, TJN, RaP petra.dovar@oskorena.si
  ZUPANČIČ Tjaša Učiteljica RaP tjasa.zupancic@oskorena.si
Svetovalni delavec-pedagog, uč. dsp KMETIČ Petra Pedagoginja OŠ -VVZ, svetovalna delavka, DSP petra.kmetic@oskorena.si
inkluzivna pedagoginja ŠAFNER Mateja (nadomešča) DSP mateja.safner@oskorena.si
Spec. pedagog FILIPAJ Tamara (bolniška) DSP tamara.filipaj@oskorena.si
mobila pedagoginja TISEL Urška specialna pedagoginja  
knjižničarka FERK Tadeja knjižničarka knjiznica@oskorena.si
Ostali delavci ZVER Mojca Računovodja OŠ, knjigovodja VVZ mojca.zver@oskorena.si
  LEŠNIK Sandra Tajnik VIZ, administrator, knjigovodja VVZ sandra.lesnik@oskorena.si
Tehnično osebje GRUŠOVNIK Marko Hišnik-kurjač OŠ, VVZ, občina /
  MULEC Jani Org.preh.OŠ in org.preh ter hig.rež.VVZ jani.mulec@oskorena.si
  ANŽEL Zlatka Kuharica- vodja kuhinje OŠ,VVZ zlatka.anzel@oskorena.si
  JAUŠOVEC Zofija Pomočnica kuharice-pomivalka VVZ zofija.jausovec@oskorena.si
  PRELOŽNIK Mateja Pomočnica kuharice-kuharica OŠ, VVZ, dieta mateja.preloznik@oskorena.si
       
  LEŠNIK Marjana Čistilka OŠ marjana.lesnik@oskorena.si
  LESJAK Milena Čistilka OŠ milena.lesjak@oskorena.si
  KETIŠ Darja Čistilka OŠ darja.ketis@oskorena.si
Vrtec      
  NIPIČ Francka Vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za VVZ francka.nipic@oskorena.si
  AJLEC Kristina Vzgojiteljica tina.ajlec@oskorena.si
  KOSTANJEVEC Špela pom. vzgojiteljice spela.kostanjevec@oskorena.si
  CVETKO Mihaela Vzgojiteljica mihaela.cvetko@oskorena.si
  ŠTEFANEC Jožica pom. vzgojiteljice jozica.stefanec@oskorena.si
  TURK Andrej pom. vzgojiteljice andrej.turk@oskorena.si
  BRATKOVIČ Katja pom. vzgojiteljice katja.bratkovic@oskorena.si
  ČURIČ Manja vzgojiteljica manja.curic@oskorena.si
  BEZJAK Nina vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice nina.bezjak@oskorena.si
  PETRIČ Ksenja vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice ksenja.petric@oskorena.si
  HRAŠOVEC Vesna spremljevalka otroka  
  VEBER Stanka Čistilka in perica VVZ stanka.veber@oskorena.si