Naravoslovni dnevi v šolskem letu 2020/21

RAZRED VSEBINA KRAJ/ČAS IZVAJALEC
6. Zdravniški pregled z zdravstveno vzgojo Maribor, oktober/november 2020 Zaposleni ZD Adolfa Drolca
6. Kulturne rastline in prehranjevalne navade ljudi Libeliče, november 2020

Zaposleni CŠOD

Štefka Ornik

6. Raziskujemo tla Libeliče, november 2020

Zaposleni CŠOD

Štefka Ornik

7. Gozd je ekosistem Korena, september 2020 Natalija Kores
7. Ločevanje zmesi Korena, januar 2021 Natalija Kores
7. Raziskovanje v naravoslovju (zvok in svetloba) Korena, december 2020 Natalija Kores
8. Zdravniški pregled z zdravstveno vzgojo Maribor, oktober/november 2020 Zaposleni ZD Adolfa Drolca
8. Naravni rezervat Zelenci CŠOD, Kranjska Gora

Zaposleni CŠOD

Renata Rižner

8. Planinska flora in favna CŠOD,  Kranjska Gora

Zaposleni CŠOD

Renata Rižner

9. Temeljni postopki oživljanja Korena, september 2020 Natalija Kores
9. Biomi Korena, maj 2021 Natalija Kores
9. Zaključna ekskurzija – Primorska Slovenska obala, maj/junij 2021 Dejan Kramberger