Šola v naravi

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

 Organizatorka šole v naravi je šola.

Šola  opredeli vsebino, izvedbo in financiranje  posamezne šole v naravi v svojem letnem delovnem načrtu. Kot šolo v naravi se štejejo  tudi raziskovalni, športni tabori in podobno.