Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru organiziramo POČITNIŠKO ŠOLO za osnovnošolce in srednješolce, ki bo potekala od 21. do 30. avgusta 2023.

Na delavnicah omogočimo mladim stik z aktualnimi vsebinami tehniških področij.

Poletne šole vodijo profesorji in asistenti, vključujemo pa tudi študente, saj z njimi mladi še lažje vzpostavijo dialog s katerim spodbujamo udeležence h kritičnemu mišljenju. Z aktivnim sodelovanjem lahko mladi nadgradijo svoja znanja ter morebiti dobijo navdih za izbiro svoje strokovne poti.

Z obiskom fakultete bodo osnovnošolci in srednješolci spoznali delovno okolje, pogoje dela, pridobili pa bodo lahko tudi dodatne informacije o različnih dejavnostih fakultete, o študiju, raziskovalnem delu, obštudijskih dejavnostih in študentskem življenju.

Delavnice bodo potekale v dopoldanskem ter deloma v popoldanskem času. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna.

Več na: https://feri.um.si/akademija-feri/pocitniske-sole/