Tudi v tem šolskem letu smo se na OŠ Korena pridružili projektu Teden pisanja z roko. Projekt vodi Društvo Radi pišemo z roko, ki z raznimi aktivnostmi spodbuja mlajše in starejše, še posebej pa otroke in mladostnike, da čim več pišejo z roko.

Tema letošnjega tedna je Pišem z roko, ker …

Pozornost je torej namenjena prednostim pisanja z roko, kot so boljši spomin, celovitejše delovanje možganov, ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, izražanje spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši. Da bi razvijali navedene prednosti, si na različne načine prizadevamo vso šolsko leto tudi pri pouku.

Posebno pozornost učenci prve triade namenjajo pravilni drži pisala, učenci  druge triade so pozorni na dosledno pisanje s pisanimi črkami, učence tretje triade pa predvsem spodbujamo k tekočemu in čitljivemu zapisu.

V mesecu decembru smo izvedli tudi kviz Ugani, čigav je ta rokopis in učenci so prebirali voščila in lepe misli, ki so jih zapisali učitelji, pri tem pa so poskušali ugotoviti, čigav je posamezni rokopis.

V Tednu pisanja z roko, ki je potekal med 17. in 21. januarjem 2022, smo žal vsi oddelki delali na daljavo, kljub temu pa so učenci razmišljali, zakaj pišejo z roko in so poslali svoje zapise, ki jih lahko tudi preberete.

Še naprej bomo učence spodbujali in ozaveščali, da je uporaba digitalne komunikacije pomembna in dobrodošla, vendar se moramo zavedati, da nas tipkanje preveč unificira, izolira, standardizira, da nam jemlje kreativnost in človeški pridih, ki sta tako značilna za pisanje z roko.

Stopite ven iz okvirjev tipkovnice in računalniških ukazov. Bodite izvirni. Pišite z roko!

Koordinatorica: Martina Gomzi

Izdelke učencev najdete v prilogi:

Teden pisanja z roko 2022