Spoštovani starši,

vlada RS je sprejela sklep, da v prihajajočem tednu ponovno zapiramo vrata vrtcev in šol. S strani Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo smo prejeli obvestilo, da lahko župan občine sprejme sklep s katerim omogoči nujno delovanje naših vrtcev. Ob tem seveda moramo upoštevati epidemiološko stanje v občini.

Na podlagi tega je župan sprejel sklep, da bo od četrtka, 1.4.2021 zagotovljeno nujno varstvo otrok. Vrtec in šola, bosta kljub zaprtju s strani vlade odprla vrata za otroke, katerih oba starša sta zaposlena pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji ter službe za oskrbo prebivalstva). Otroke bomo v nujno varstvo sprejeli le ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– otrok mora biti popolnoma zdrav,

– da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo ( podpisana izjava),

– da bosta oba starša (razen v primeru enostarševske družine) predložila potrdilo delodajalca,

da v času zaprtja morata na delo (da jima delodajalec ni mogel zagotoviti dela od doma)

-potrdilo morajo starši dostaviti do sreda, 31. 3. 2021 do 9.00 (osebno ali elektronsko).

Vse starše prosim za razumevanje, saj le tako lahko skupaj zajezimo širitev okužb.

Ostanimo zdravi!

ravnatelj, Peter Lešnik