Informativno gradivo Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše, ki so ga pripravili na Območni enoti Celje NIJZ, je namenjeno predvsem staršem, a tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi starši. Koristi lahko v okviru šole, mreže Zdravih šol, Vzgoje za zdravje, Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti in drugih programov. V gradivu so predstavljene uporabne informacije o psihoaktivnih snoveh (o alkoholu, tobaku, konoplji in drugih prepovedanih drogah). Poleg tega so osvetljeni praktični primeri s področja komunikacije staršev z mladostniki – kako naj se starši pogovarjajo o psihoaktivnih snoveh z njihovimi mladostniki. Zajeti so tudi viri dodatnih informacij in pomoči.

Alkohol, tobak, konoplja, Celje_2020